18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi Üniversitemiz Ev Sahipliğinde Düzenlenecek


 

18. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ 

02-04 MAYIS 2019, Osmaniye/TÜRKİYE

           

Değerli bilim insanları, 02-04 Mayıs 2019 tarihleri arasında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü evsahipliğinde düzenleyeceğimiz 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi’ne davet etmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Kongre, işletmeciliğin bütün disiplinlerini bir araya getirerek işletmecilik konusundaki gelişmeleri paylaşmayı ve ekonomik ve sosyal hayattaki öneminin farkındalığını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, kongre akademisyenlere, araştırmacılara ve öğrencilere yeni fikirleri ve güncel konuları sunma, paylaşma ve tartışma imkânı sağlayacaktır.

 

KONGRE HAKKINDA

 • 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi aşağıdaki konuları içermekte; ancak kongre kapsamı bu konularla sınırlı tutulmamaktadır. Araştırmacılar, başlıklar arasında yer almayan diğer işletmecilik konuları ile de kongreye katılabilirler.
 •  
  • -Girişimcilik ve Kobiler
  • -İnsan Kaynakları Yönetimi
  • -Muhasebe
  • -Finans
  • -Yönetim ve Organizasyon
  • -Pazarlama
  • -Üretim Yönetimi
  • -Sayısal Yöntemler
  • -Örgütsel Davranış 
  •  
 • -Sadece Genişletilmiş Özet veya Tam Metin bildirileriniz kabul edilecektir. Lütfen bildirilerinizi teblig@isletmecilik.org adresine gönderiniz.
 • -Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir.
 • -Kabul edilen ve sunulan bildiriler ISBN numarası alınmış online bildiri kitabında yayımlanacaktır.
 • -Bildirilerin sunumu SKYPE üzerinden uzaktan bağlantı ile de gerçekleştirilebilir.
 • -Bildiri değerlendirme sonucu tarafınıza iletildikten sonra katılım ücretinizi ödediğinizi gösterir banka dekontunu uik2019@osmaniye.edu.tr adresine gönderiniz.
 •  

ÖNEMLİ TARİHLER-KAYIT VE ÖDEME KOŞULLARI

Genişletilmiş Özet/Tam Metin Bildiri Son Gönderme Tarihi: 22 Şubat 2019

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi: 22 Mart 2019

Düzeltilmiş Bildirilerin Son Gönderme Tarihi: 12 Nisan 2019

Erken Kayıt Ücretinden Yararlanmak İçin Son Tarih: 29 Mart 2019

Kongre Katılım Ücretinin Yatırılması İçin Son Tarih: 19 Nisan 2019

 

Başvuru Ücretleri

 

Öğretim Üyesi

Diğer Öğretim Elemanları

Öğrenci-Misafir

Erken Kayıt Ücretleri

350 TL

250 TL

200 TL

Geç Kayıt Ücretleri

400 TL

300 TL

250 TL


Not: Katılım ücretleri bildiri değil, katılımcı başına alınmaktadır. Bir yazar (yazar grubu) en çok 2 bildiri ile kongreye katılabilir. Tek katılım ücreti ile iki bildiri sunabilirsiniz. Katılım ücreti; yaka kartı, katılım belgesi (tüm yazarlar için), gala yemeği, ikramlar, bildiri kitabı, kongre çantası ve sosyal geziyi kapsamaktadır.

 

Tüm soru ve önerileriniz için bizlere uik2019@osmaniye.edu.tr e-posta adresimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

 

18TH INTERNATIONAL BUSINESS CONGRESS

MAY 02-04, 2019, Osmaniye/TURKEY

 

We are very pleased and proud to invite you to the 18th International Business Congress that will be held on 02-04 May 2019 at Osmaniye Korkut Ata University Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of Business Administration. The congress aims to bring all the disciplines of business administration together to share the developments in business and to make them aware of its importance in economic and social life. In addition, the congress will enable academics, researchers and students to present, share and discuss new ideas and current issues.

 

ABOUT THE CONGRESS

 • 18th International Business Congress includes the following subjects; however, the scope of the congress is not limited to these issues. Researchers can also participate in the congress with other business topics.
 •  
  • -Entrepreneurship and SMEs
  • -Human Resources Management
  • -Accounting
  • -Finance
  • -Management and Organization
  • -Marketing
  • -Production Management
  • -Quantitative Decision Methods
  • -Organizational Behavior
  •  
 • -Only your Extended Abstract or Full Text submissions will be accepted. Please send your papers to teblig@isletmecilik.org.
 • -The language of the congress is English and Turkish.
 • -Accepted and presented papers at congress will be published in the ISBN numbered online procedings book.
 • -You can also present your papers via SKYPE.
 • -After you receive your acceptance letter, please pay your participation fee and send the bank receipt to uik2019@osmaniye.edu.tr
 •  

IMPORTANT DATES-REGISTRATION AND PAYMENT CONDITIONS

Deadline for Extended Abstract/Full Paper Submission: Februrary 22, 2019

Announcement of Accepted Papers: March 22, 2019

Deadline for Corrected Papers Submission: April 12, 2019

Deadline for Early Registration Fees: March 29, 2019

Deadline for the Payment of Registration fees: April 19, 2019

 

Application Fees

 

Academics

Other teaching staff

Student-Guest

Early Registration Fees

350 TL*

250 TL*

200 TL*

Registration Fees

400 TL*

300 TL*

250 TL*

* Turkish Lira
 

Kongre Ana Sayfası için tıklayınız...

Click Here for the Congress Page