Üniversitemizde Yükseköğretim Mekânları Yatırım Karar Destek Sistemi Toplantısı Yapıldı


Üniversitemizde de mekânsal planlama ve kullanım pratiklerini değiştirmek, verimliliği odağına alan bir yaklaşımı hayata geçirmek amacıyla ‘’Yükseköğretim Mekânları Yatırım Karar Destek Sistemi (Mek-Sis)’’ projesi hayata geçiriliyor.

 

Kamu kaynaklarının kullanımında verimsizliğe yol açan sorunlara çözüm üretmek amacıyla 2015 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında, Kalkınma Bakanlığı uzmanları tarafından tasarlanan ve Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’nün işbirliğinde gerçekleştirilen “Yükseköğretim Sektörü Yatırım Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Etüt Projesi”  2017’nin Nisan ayında sonuçlandırılmıştı.

 

Proje ile yükseköğretim mekânlarının fonksiyon bazında nasıl sınıflandırılacağı, mekânların ve mekâna ait iç ortam durumunun hangi metrik standartlar temelinde ölçülmesi gerektiği bilgisi üretildi ve Türkiye’ye özgü bir envanter sistemi geliştirildi. “Yükseköğretim Sektörü Yatırım Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi Etüt Projesi” kapsamında üretilen yöntemsel bilginin Türkiye çapında uygulamasını gerçekleştirmek ve üniversitelerde mekân yönetimi anlayışında verimliliği odağa alan bir değişimi gerçekleştirmek amacıyla Kalkınma Bakanlığı uzmanları ile Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından “Yükseköğretim Mekânları Yatırım Karar Destek Sistemi (Mek-Sis)” tasarlandı.

 

Bu Kapsamda Üniversitemizde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç, Süleyman Demirel Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Erdal Aydemir, Üniversitemiz Genel Sekreter Yardımcısı V. Necati Gök, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İnci Makal, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Filiz Aksoy ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Kadir Uludağ ve teknik personelin  katılımıyla gerçekleşen toplantıda Yükseköğretim Mekânları Yatırım Karar Destek Sistemi (Mek-Sis) ile ilgili Üniversitemizin izleyeceği yol haritası belirlendi.