Arkeoloji Bölümünden Kilikya'daki Aigeai Kentinin Ticari ve Dini Bağlantıları Konulu Konferans


Üniversitemiz Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Faris Demir, Aigeai Kentinin kuruluşundan Bizans Dönemine kadar olan süreçte "Kilikya'daki Aigeai Kentinin Ticari ve Dini Bağlantıları" konulu konferansı Üniversitemiz Rektörlük Büyük Salonda verdi.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali İhsan Öztürk’ünde de katıldığı konferansta Aigeai kenti antik dönemde önemli bir donanma üssü olmasından dolayı Roma İmparatorları tarafından nadir verilen NAYAPXIC ünvanını aldığı zamanla ticari bir liman olarak önem kazandığı vurgulandı.

Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Faris Demir sunumunda, “Kentin antik dönemde önemli bir kutsal tedavi merkezi Asklepieion olduğu ve Asklepios kültünün önem kazandığı, kentin imparator ve ailesiyle sıkı ilişkiler kurduğu, neokoros unvanını alarak agon yapma hakkını elde ettiğini belirtmiştir. Aigeai kenti tüm imparatorluk içerisinde tek ve sıra dışı ayrıcalığa sahip olmasını sağlayan Theoi (Tanrının sevdiği kent) ve Asklepioupolis unvanı ile onurlandırmıştır. Aigeai kentinin diğer tek ve sıra dışı özelliği de İmparator vârisini Roma dünyasına bu kentten ilan etmesidir. 

Ortaçağda Aigeai kentinde Hıristiyan kent sakinlerinin yanında Yahudilerinde yaşadığını gösteren menorah kabartmalı kurşun lahitler bulunmuştur. Ayrıca Aigeai kentinin komşusu olan Misis antik kentinde mozaik döşemesinde Nuh'un Gemisi betimlenmiş olan bir Sinagog'un yer alması kentteki Yahudi nüfusunu belgelemektedir. Bu eserler de çok yakında yeni binasına taşınan Adana Arkeoloji Müzesinde sergilenecektir.” dedi. 

Küdüs'te Mescidi Aksa'nın (Tapınak Tepesi) güneyinde yapılan arkeolojik kazılara da değinenDr. Öğretim Üyesi Faris Demir, bu kazıların tamamen siyasi olduğunu ve sözde ele geçen Kral Hezekiah ve Isiah (Yeşaya) peygambere ait bullaların sahte eser olduğunu, Kral Hezekiah bullasında Antik Mısırda görülen Ankh sembolü ve Isiah bullasında "nvy" peygamber ifadesinin yer almasının mümkün olamayacağını belirterek ortaya konulan senaryonun aşırı derecede iyi, sahte eserlerin ise acemice hazırlandığını belirtmiştir. Ortaya konulmak istenen senaryo Yahudi Kral Hezekiah ile İncil'in en ünlü peygamberlerinden en ünlüsü olan Isaiah arasında bağlantı kurulmak istenmesidir. Bullaların ABD Başkanı Evangelist lider Trump'ın Kudüs açıklamasından hemen sonra Kral Hezekiah bullasının 10 metre yakınında bulunması da konuyu daha da ilginç hale getirmektedir.” dedi.