Aigeai Yüzey Araştırması Projesi Kabul Edildi


Aigeai Kazı çalışmalarını sürdüren Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Faris Demir, kendi bilimsel danışmanlığında oluşturulan bir ekip ile Aigeai için Yüzey Araştırması başvurusunda bulundu.

 

Adana İli, Yumurtalık İlçesi'nde Aigeai Yüzey Araştırması başvurusu, "Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge" kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı ile oluşturulan Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenerek olumlu olarak değerlendirildi.

 

2015 yılından beri Üniversitemiz Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Faris Demir bilimsel danışmanlığında yürütülmekte olduğu Aigeai Kazı çalışmaları ve 2018 yılından itibaren başlayacak olan yüzey araştırması projesi  arkeolojik çalışmaların daha kapsamlı olmasını ve kurumsallaşmasını sağlayacağı belirtilirken Üniversitemiz bünyesinde "Aigeai Kazı ve Araştırma Laboratuvarı" kurma çalışmalarına başlandığı ifade edildi.