Üniversitemiz Hizmet İçi Eğitim Programlarıyla Atağa Kalktı


2018 Yılı Nisan - Mayıs Ayı Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında “Kurumsal Siber Güvenli Kullanıcı Eğitimi”, “Başarılı İletişim”, “Protokol”, “Taşınır”, “Maaş ve Özlük Hakları”, “Satın Alma (İhale)- (Doğrudan Temin-Pazarlık Usulü-Açık İhale )”, “DMO Alımları” ve “İşçi Maaşları” konulu hizmet içi eğitim programı, Üniversitemiz Rektörlük Büyük Salonu ve 15 Temmuz Şehitler Amfisi’nde düzenlendi.

Üniversitenin çeşitli birimlerinden çok sayıda personelin yer aldığı eğitim programlarında “DMO Alımları” başlıklı hizmet içi eğitimde Devlet Malzeme Ofisi Gaziantep Bölge Müdürlüğünden Bölge Müdürü Mehmet Bayram Uğraş, satınalma Komisyon Başkanı Ergün Özgün, Ön İnceleme Birim Şefi Harun Yılmaz ve Üniversitemiz Bilgisayar İşletmeni Soner Keskin tarafından DMO satın almalarının güvenliliği, işlemlerinin basit ve risksiz olduğu ile Devlet Malzeme Ofisi E-Satış Portalı’nın kullanımı ve avantajlarını anlattı. “Taşınır” başlıklı hizmet içi eğitim de ise Üniversitemiz Ayniyat Saymanı Ali Kemal Özcan tarafından Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi Programının Kullanımı hakkında detaylı görsel ve yazılı sunumlar verilerek Taşınır Kayıt Yetkililerinin sorumlulukları ve yapmaları gerekenler konusunda bilgilendirme yaparken; “İhale” başlığında Şef Osman Aksay ve Şef Mahir Kurt,  kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak usul ve esasların belirtildiği 4734 Sayılı Kamu İhale Mevzuatı hakkında bilgiler verdi. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali İhsan Öztürk’ün oturum başkanlığında Hizmet içi eğitim programı kapsamında gerçekleşen “Protokol”  ve “Başarılı İletişim” başlıklarındaki oturumlarda Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan V.  Prof.Dr. M. Hamil Nazik, İletişimde başarının bir unsurunun da nezaket ve protokol kurallarını bilmek olduğuna, toplumsal davranış kurallarına,     çalışma yaşamında ve günlük yaşamda davranışa örnekler verirken Başarının insan ilişkilerinde iyi olmaktan geçtiği, İnsan ilişkilerini oluşturan temeller,  Karizma ve imajın insan ilişkilerindeki yeri, İletişim analizi, İş yaşamı ve insan ilişkilerindeki iletişim becerileri, İletişimde başarılı olmak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Hizmet içi eğitim programları kapsamında işçi maaşları hakkında ise “24/12/2017 tarihli  ve 30280 sayıl Resmi  Gazetede yayımlanan 696 Sayılı KHK’nın 127. maddesi ile 375 Sayılı KHK’ya geçici 23. Maddesi ile  Taşeron olarak nitelendirilen Yüklenici firma personeli olup, kamuya ait işyerlerinde çalışan işçiler, 01 NİSAN 2108 tarihi itibariyle Üniversitemizin Sürekli İşçi kadrosuna atanmışlardır.“ denilirken eğitimin devamında Sürekli İşçi kadrosuna atanların Onaylı Puantaj cetvelleri, Maaşı, Brüt Ücret Sigorta Primi İşçi Payı, İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı, Gelir Vergisi Matrahı Gelir Vergisi, Damga Vergisi, Kesintiler Toplamı Asgari Geçim İndirimi hakkında bilgi verildi. Maaş ve Özlük Hakları hakkında da verilen eğitimde “07.05.2018 Tarihinde Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) Modülünde, Personel Maaş İşlemleri, Kişi Borcu ve Emekli Keseneği işlemlerinin aşamaları, veri girişi ve bu konularda yaşanan sorunların çözümleri” belirtildi.  

Hizmet içi eğitim programlarında oturum başkanlıklarını başta Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali İhsan Öztürk olmak üzere Genel Sekreter Yardımcısı V. Necati Gök, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Dilek Birdar, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Müzeyyen Akça ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İnci Makal yaptı.

Eğitim programları sonunda oturum başkanları tarafından eğiticilere Teşekkür Belgesi takdim edilirken katılımcılara ise daha sonra toplu olarak “Katılım Belgesi” verileceği belirtildi. 

2018 -2019 eğitim öğretim döneminin başlaması ile hizmet içi eğitime devam edileceği Genel Sekreter Yardımcısı V. Ve Hizmet İçi Eğitim Komisyon Üyesi Necati Gök tarafından ifade edildi.