İİBF Günleri Kapsamında Kariyer Koçluğu Eğitim Programı Düzenlendi


Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen İİBF Günleri kapsamında “Kariyer Koçluğu” eğitim programı Üniversitemiz İİBF Amfi ’de yapıldı.

Üniversitemiz Mezunları Derneği’nin de katkılarıyla gerçekleşen “Kendini Tanı, Geleceğini Şekillendir” sloganıyla gerçekleşen Kariyer Koçluğu Eğitim Programına Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Murat Türk’ün yanı sıra Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Bülent Öz, İİBF Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Çağatay Baz, İİBF Dr. Öğretim Üyesi Ergün Kara, İİBF akademisyenleri, Profesyonel Eğitim Koçları ve Üniversitemiz öğrencileri katıldı.

OKÜMDER Derneği adına konuşmayı Nihal Büyükköşger yaptı. Büyükköşger, “Kariyer Koçluğu ile iş yaşamınızda varmak istediğiniz hedefe ulaşmak için gerekli stratejiyi kurmayı öğrenip profesyonel hayatınızda gerçek istek ve hedeflerinizi fark edebilirsiniz. Kariyer Koçluğu size sevdiğiniz işi yapmayı ya da yaptığınız işi sevmeyi sağlayacak bakış açısı kazandırır.” dedi. 

Daha sonra kürsüye gelen House Of Humun Şirket ortağı ve yönetici koçu Funda Ant ise Kariyer Koçluğu Eğitim Programının düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür etti. Ant, “Gelecekte hayatımızı şekillendirmemiz için gerekli olan adımları attık. Farkı sektörlerde olan eğitim koçlarımızla OKÜ’deydik. Burada olmamızın en önemli amacının ortak değerlerimizin olmasıdır. Ortak değerlerimiz arasında da paylaşmak ve katkı sağlamak vardı.” diye konuştu. 

Profesyonel Koç Hakan Sayar ise yaptığı kısa konuşmada “OKÜ’de yaptığımız bu eğitim bundan sonra yapacağımız bütün gönüllü organizasyonlarımızda örnek göstereceğimiz bir eğitim programı oldu. Bu anlamda da bu programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi. 

Son konuşmacı olarak kürsüye gelen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, ”Tüm dünyada temel yaşamsal faktörleri kaynağını oluşturan ve çok hızlı bir şekilde değişim gösteren ekonomik ve sosyal hayatın yakından takip edilmesi gelişmelere reaksiyon gösterilmesi ve ayak uydurulması artık günümüzde hem kurumsal hem de bireysel olarak zorunlu hale gelmiştir. Kurumlarımız için bilgi teknolojilerinin en iyi şekilde kullanmak. İnsan gücünü etkili ve verimli kılacak politikalara yönelmek rekabetin temel kuralları olarak önemliyken çalışma hayatının temel taşlarını oluşturacak olan gençlerimizin iş yapma becerisi ve girişimsel faaliyetler için geleceği önceden sezebilme yeteneği kazandıracak donanım ve bilgiye sahip olması da son derece önemli. Daralan ekonomik yapının bir neticesi olarak her yıl milyonlarca insanın işsiz kalmasına karşın artan dünya nüfusunun değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan işgücünü karşılayacak nitelikli personele olan ihtiyaçta her geçen gün artmaktadır. İşte yaşamın her alanında ihtiyaç duyulan bu nitelikli personel yetiştirilmesinde Üniversitemize de büyük görevler düşmektedir.  Özellikle gençlerimizin kendilerini en iyi şekilde tanımaları ve sahip oldukları güçlerinin farkına varmalarını sağlamak onlara özgüven aşılamak karşılaşacakları olaylar karşısında doğru stratejiyi belirleyebilmek ve kriz yönetimi becerisini kazandırmak geleceğe yönelik planlarında geniş ufuklar kazandırmak e zamanı en etkili şekilde kullanmayı öğretmek açısından 21.yy iş ve eğitim mesleği olarak gördüğümüz Kariyer Koçluğuna büyük görevler düşmektedir.  Ülkemizde öğrencilerimizin mevcut eğitim öğretim sistemi içerisinde eksik kalan yanlarının tespit edilmesi bu alanlara ilişkin güçlendirici çalışmaların yapılması çalışma hayatında ortaya çıkan yeni meslek grupları ve akımlar ile mevcut mesleklerdeki değişimlerin analizlerinin yapılması ve neticesinde bu alanlar için gerekli olan donanımın gençlerimize kazandırılması yönelik birçok çalışmayı memnuniyetle izlemekteyiz. “ dedi. 

OKÜ olarak öğrencilerimize her zaman en iyi eğitimi verdik ve vermeye de devam ediyoruz diyen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, “Sevgili Gençler, şüphesiz ki hepinizin geleceğe dair beklenti ve umutları bulunmaktadır. Bu konuda sizlere ilk söyleyeceğim şey ‘Hayatınız boyunca yaşayacağınız bütün çalışmalarda mutlaka insan haklarına saygılı, vicdan ve adalet sahibi bireyler olarak hareket etmenizdir.’  Ülkemizde 15-24 yaş aralığında 13 milyon civarı gencimizin bulunduğu düşünüldüğünde çalışma hayatında sizleri ön plana çıkartacak bilgi ve donanıma da sahip olmanın önemi açıkça görülmektedir. Bu nedenle kendinizi yetiştirmeye yönelik her fırsatı ve konuyu mutlaka en iyi şekilde değerlendirin. Olaylar karşısında sorgulayıcı olun. Kendinize güvenin başarısızlık karşısında umutsuzluğa kapılmayın. Daima nasıl daha iyi yapabilirim diye düşünün. Bu amaçla biz OKÜ olarak temel hedeflerimizden biri olan öğrencilerimize en iyi eğitimi verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Ayrıca Üniversitemizden almış olduğunuz eğitimin yanı sıra kariyer gelişiminize yönelik düzenlenen Kariyer Koçluğu Eğitimi ve benzeri seminerlerin kişisel gelişiminiz için çok faydalı olacağını da düşünüyorum. “dedi. 

Konuşmaların ardından plaket ve Teşekkür Belgesi takdimi gerçekleştirildi. OKÜMDER tarafından Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Murat Türk’e eğitim programının OKÜ’de düzenlenmesinden dolayı plaket takdim edilirken Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ise House Of Humun Şirket Ortağı ve Yönetici Koçu Funda Ant, Profesyonel Koç Hakan Sayar ile OKÜMDER Üyesi Ömer Güven’e plaketlerini,  Profesyonel Eğitim Koçları Figen Tayfun, Işıl Deniz Toker, Münteha Uğur Tozcu, Okan Ürkmez, Mustafa Yılmaz, Şile Ölmez, Erhan Kanmaz, Hadişe Yücel, Uğurlu Özçete, Merve Özer, Nihan Arısoy, Deniz Balıkçı, Derya Önder, Erkan Özçete, OKÜMDER Başkanı Mustafa Demir, OKÜMDER Üyeleri Nihal Büyükköşger, Ömer Güven, Ersin Bahar, İİBF Fakülte Sekreteri Mehmet Çavdar ve İİBF İşletme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ergün Kara’ya Teşekkür Belgesi takdim etti. 
Son bölümde ise çekilişle 20 adet taşınabilir şarj cihazı ve 50 adet usb bellek öğrencilere dağıtıldı.