Öğretim Elemanı Alımı Nihai Değerlendirme Sonuçları


Öğretim Elemanı Alımı Nihai Değerlendirme Sonuçları

Üniversitemiz tarafından 31/12/2019 tarih ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen ve “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre, Ön Değerlendirme, Giriş Sınavı ve Nihai değerlendirme aşamaları yapılmış olan Üniversitemizin Çeşitli Birimlerinin Öğretim Elemanı kadroları ile ilgili Nihai Değerlendirme Sonuçlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
 

Osmaniye MYO./Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Böl./Çocuk Gelişimi Pr. (Öğr. Gör.)

Osmaniye MYO./Sağlık Bakım Hizmetleri Böl./Yaşlı Bakımı Pr. (Öğr. Gör.)

Bahçe MYO./Yönetim ve Organizasyon Böl./Lojistik Pr. (Öğr. Gör.)

Rektörlük/Dış İlişkiler Birimi (Uygulamalı Birim) (Öğr. Gör.)

Mühendislik Fakültesi/Enerji Sistemleri Mühendisliği Böl./Elktrik Tesisleri ABD. (Arş. Gör.)

Kadirli Sos. ve Beş. Bil. Fakültesi/Coğrafya Böl./Türkiye Coğrafyası ABD. (Arş. Gör.)

Fen Edebiyat Fakültesi/Matematik Böl./Uygulamalı Matematik ABD. (Arş. Gör.)

Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik Böl./Hemşirelik ABD (Arş. Gör.)

 

Sınavı Kazanan Adayların 31.01.2020 tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde aşağıdaki belirtilen evrakları getirmeleri gerekmektedir.

 

ATAMA İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Atamaya Esas Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız 
 2. Özgeçmiş
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Önlü-Arkalı)
 4. Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Noter Onaylı)
 5. Yüksek Lisans  Öğrenci Belgesi (Arş. Gör. Kadroları İçin Aslı veya Noter Onaylı)
 6. Lisans Transkript Sureti  (Aslı veya Noter Onaylı)
 7. ALES Sonuç Belgesi
 8. Yabancı Dil Belgesi (MYO Başvuruları Hariç)
 9. Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
 10. Mal Bildirim Beyannamesi (Başvurduğu Birimden Temin Edilecektir.)
 11. Hizmet Cetveli (Daha Önce Herhangi Bir Resmi Kurumda Çalışmış veya Halen Çalışmakta Olanlar Getireceklerdir.)
 12. Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu (Kamu veya Özel, Tam Teşekküllü Hastanelerden Alınacaktır.)
 13. Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen diploma, sertifika ve tecrübe belgeleri
 14. Askerlik Terhis/Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
 15. Adli Sicil Kaydı Belgesi