Öğretim Elemanı Nihai Değerlendirme Sonuçları


Öğretim Elemanı Alımı Nihai Değerlendirme Sonuçları:

 

Üniversitemiz tarafından 14/10/2019 tarihinde Resmi Gazete’de ilan edilen ve “2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre, Ön Değerlendirme, Giriş Sınavı ve Nihai değerlendirme aşamaları yapılmış olan Üniversitemizin Çeşitli Birimlerinin Öğretim Elemanı kadroları ile ilgili Nihai Değerlendirme Sonuçlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

İlgililere duyurulur.

 

Fen Edebiyat Fak./Yeni Türk Dili ve Edebiyatı Böl./Yeni Türk Dili ABD (Arş. Gör.)

Beden Eğitimi ve Sp. Yük. Ok./Beden Eğt. Ve Sp. Böl./ Beden Eğt. Ve Sp. ABD (Arş. Gör.)

Sağlık Bilimleri Fak./Beslenme ve Diyetetik Böl. /Beslenme ve Diyetetik ABD (Öğr. Gör.)

Yabancı Diller Yük. Ok. /Yabancı Diller Böl./Yabancı Diller ABD (Öğr. Gör.)

Kadirli Uyg. Bil. Yük. Ok. /Gast. ve Mut. San. Böl./ Gast. ve Mut. San.ABD (Öğr. Gör.)

Osmaniye MYO./Ulaştırma Hizmetleri Böl./Posta Hizmetleri Pr. (Öğr. Gör.)

Bahçe MYO./Yönetim ve Organizasyon Böl./Lojistik Pr. (Öğr. Gör.)

Düziçi MYO./Bilgisayar Tekn. Böl./ Bilg. Güv. Tekn. Pr. (Öğr. Gör.)

Düziçi MYO./Mülkiyet Kor. Ve Güv. Böl./ Sosyal Güvenlik Pr. (Öğr. Gör.)

Düziçi MYO./Ulaştırma Hizmetleri Böl./ Raylı Sis. İşl. Pr. (Öğr. Gör.)

Kadirli MYO./Elektrik ve Enerji Böl. / Elektrik Pr. (Öğr. Gör.)

 

Sınavı Kazanan Adayların 14.11.2019 tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde aşağıdaki belirtilen evrakları getirmeleri gerekmektedir.

 

ATAMA İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Atamaya Esas Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız 
 2. Özgeçmiş
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Önlü-Arkalı)
 4. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Noter Onaylı)
 5. Yüksek Lisans / Doktora Öğrenci Belgesi (Arş. Gör. Kadroları İçin Aslı veya Noter Onaylı)
 6. Lisans Transkript Sureti  (Aslı veya Noter Onaylı)
 7. ALES Sonuç Belgesi
 8. Yabancı Dil Belgesi (MYO Başvuruları Hariç)
 9. Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
 10. Mal Bildirim Beyannamesi (Başvurduğu Birimden Temin Edilecektir.)
 11. Hizmet Cetveli (Daha Önce Herhangi Bir Resmi Kurumda Çalışmış veya Halen Çalışmakta Olanlar Getireceklerdir.)
 12. Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu (Kamu veya Özel, Tam Teşekküllü Hastanelerden Alınacaktır.)
 13. Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen diploma, sertifika ve tecrübe belgeleri
 14. Askerlik Terhis/Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
 15. Adli Sicil Kaydı Belgesi
 16. Güvenlik Soruşturması Formu için Tıklayınız

Not : Güvenlik Soruşturması Formu Bilgisayar Ortamında İki Nüsha Olarak ve Fotoğraflı Düzenlenecektir.