Öğretim Elemanı Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları


Üniversitemizin çeşitli birimlerinde görev yapmak üzere, 14 Ekim 2019 tarih ve 30918 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Öğretim Elemanı alım ilanımıza başvuranlardan; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında ön değerlendirmeyi geçmiş adayların listesine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
Ön değerlendirmeyi geçmiş olan adaylar, 11 Kasım 2019 tarihinde ön değerlendirme tablosunun altında belirtilen yer ve saatte Giriş Sınavına girmeye hak kazanmıştır. 

DÜZELTME: 06 Kasım 2019 tarihinde açıklanan “Öğretim Elemanı Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları” arasında yer alan, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu ve Kadirli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Başvurularının Ön Değerlendirme Sonuçları Güncellenmiştir.

İlgililere duyurulur.

Fen Edebiyat Fak./Yeni Türk Dili ve Edebiyatı Böl./Yeni Türk Dili ABD (Arş. Gör.)

Beden Eğitimi ve Sp. Yük. Ok./Beden Eğt. Ve Sp. Böl./ Beden Eğt. Ve Sp. ABD (Arş. Gör.)

Sağlık Bilimleri Fak./Beslenme ve Diyetetik Böl. /Beslenme ve Diyetetik ABD (Öğr. Gör.)

Yabancı Diller Yük. Ok. /Yabancı Diller Böl./Yabancı Diller ABD (Öğr. Gör.)

Kadirli Uyg. Bil. Yük. Ok. /Gast. ve Mut. San. Böl./ Gast. ve Mut. San.ABD (Öğr. Gör.)

Osmaniye MYO./Ulaştırma Hizmetleri Böl./Posta Hizmetleri Pr. (Öğr. Gör.)

Bahçe MYO./Yönetim ve Organizasyon Böl./Lojistik Pr. (Öğr. Gör.)

Düziçi MYO./Bilgisayar Tekn. Böl./ Bilg. Güv. Tekn. Pr. (Öğr. Gör.)

Düziçi MYO./Mülkiyet Kor. Ve Güv. Böl./ Sosyal Güvenlik Pr. (Öğr. Gör.)

Düziçi MYO./Ulaştırma Hizmetleri Böl./ Raylı Sis. İşl. Pr. (Öğr. Gör.)

Kadirli MYO./Elektrik ve Enerji Böl. / Elektrik Pr. (Öğr. Gör.)