2019/2 Norm Kadro Planlaması - Güncellenmiş Hali


2 Kasım 2018 Tarihli ve 30583 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik'in Norm Kadroların Belirlenmesi başlıklı 4. maddesi çerçevesinde daha önce hazırlanarak yayınlanan Üniversitemiz 2019 Yılı Norm Kadro Planlaması Üniversitemiz akademik birimlerinin norm açığı sayıları üzerinden belirlemiş oldukları öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadro planlama değişiklikleri Üniversitemiz Senatosunun 17/07/2019 Tarih ve 2019/15/1 Sayılı Kararı ile ekte belirtilen şekilde uygun görülmüş olup, güncellenen 2019/2 Norm Kadro Planlaması anılan yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca aşağıda yayımlanmıştır.

Senato Kararını görüntülemek için tıklayınız.

 

İlgili norm kadro planlamasını görüntülemek için tıklayınız.