2019 Yılı Norm Kadro Planlaması


2 Kasım 2018 Tarihli ve 30583 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik'in Norm Kadroların Belirlenmesi başlıklı 4. Maddesinin ikinci , dördüncü, beşinci ve altıncı (2.-4.-5.ve 6.) fıkraları çerçevesinde daha önce hazırlanarak yayınlanan Üniversitemiz 2019 Yılı Norm Kadro Planlaması Üniversitemiz akademik birimlerinin norm açığı sayıları üzerinden belirlemiş oldukları öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadro planlama değişiklikleri Üniversitemiz Senatosunun 24/04/2019 Tarih ve 2019/11/4 Sayılı Kararı ile ekte belirtilen şekilde uygun görülmüş olup, güncellenen norm kadro planlaması anılan yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca aşağıda yayımlanmıştır.

Senato Kararını görüntülemek için tıklayınız.

İlgili norm kadro planlamasını görüntülemek için tıklayınız.