2019 Yılı Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınav Sonuçlarına İtiraz!


23 Mart 2019 tarihinde yapılmış olan 2019 YÖK Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav sonuçları 12.04.2019 tarihinde https://yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=845 internet sayfasında yayınlanmıştır.  

ADAY’lar sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını, sınav sonuçları açıklandıktan sonra 5 (beş) işgünü içinde (12.04.2019-18.04.2019) ÜNİVERSİTE’ye (Anadolu Üniversitesi) yapabileceklerdir. Sınav sonuçlarına yönelik itirazlar hakkında ÜNİVERSİTE (Anadolu Üniversitesi) tarafından yapılan değerlendirme sonuçları ADAY’lara ve YÖK’e iletilecektir.

*ADAY’lar sınav sorularınasınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, yukarıda belirtilen süreler içinde, Aday İşlemleri Sisteminden çevrimiçi olarak erişilen “Sınav İtiraz Formu” vasıtasıyla yapacaklardır. Yapılan itirazların geçerli olabilmesi için ADAY’ların her bir itiraz türü için ilgili web sitesi üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla ÜNİVERSİTE’ye (Anadolu Üniversitesi) KDV dâhil 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir.

*Belirtilen tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

*YÖK’ün resmi internet sayfası ve ÜNİVERSİTE’nin (Anadolu Üniversitesi) Aday İşlemleri Sisteminde yer alan duyurular, ADAY’lara tebliğ niteliğindedir.

(((Not: Yukarıda belirtilen duyuru YÜKSEKÖĞRETİM KURULU'nun www.yok.gov.tr web sayfasında yer alan 20.02.2019 tarihli https://yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=819 duyurusundan derlenmiştir.)))

Personel Daire Başkanlığı