Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişte İstenilecek Belgeler


Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişte İstenilecek Belgeler


1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2- Diplomanın Aslı ve Varsa Sahip Olunan Sertifikalar

3- İkametgah Belgesi (e-devlet sisteminden alınabilir)

4- Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet sisteminden alınabilir)

5- Askerlik Durum Belgesi (e-devlet sisteminden alınabilir)

6- Onaylı, Silahlı/Silahsız Özel Güvenlik Sertifikası (Özel Güvenlik Görevlileri İçin)

7- Engelli Personel İçin Engelli Raporu Aslı ve Fotokopisi

8- Aile Durum Bildirimi (Tıklayınız)

9- Aile Yardım Bildirimi (Tıklayınız)

10- Mahkemeye Sunulacak (Örnek-2) Feragat Dilekçesi Örneği (Yalnızca yerel mahkemelerde devam eden, ya da Yargıtay veya Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde görülen davaları olanlar tarafından verilecektir)

11- İcra Müdürlüğüne Sunulacak (Örnek-3) Feragat Dilekçesi Örneği ya da İcra Müdürlüğünden alınacak icra dosyasının infaz olduğuna dair belge (Yalnızca İdare aleyhinde icra takibinde bulunanlardan istenecektir)

12- Sulh Sözleşmesi (Örnek-4)

 

Not:
* Belgeler en geç 02.04.2018 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Personel Daire Başkanlığına elden teslim edilecektir.

** Bu duyuru ilgililere tebliğ niteliğinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.