Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınav Sonuçları Duyurusu


24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 inci maddesi ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 23 ve Geçici 24 üncü maddeleri ve 01/01/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" tebliğinin 14/1. maddesi gereği sözlü olarak 13-15 Mart 2018 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonuçları, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları Kurumumuza ulaştığında tekrar değerlendirilmek üzere, ektedir.

 

 

Temizlik Personeli Sınav Sonuç Listesi TIKLAYINIZ

Güvenlik Personeli Sınav Sonuç Listesi TIKLAYINIZ