Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde görev yapan akademisyenlerin, 31.12.2016 tarih ve 29935 sayılı Remi Gazetede yayınlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine göre, üniversitemiz bünyesinde ilgili birimlerde oluşturulan, Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına yapılan toplam 144 adet başvuru, belirlenen takvime göre "Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu" tarafından 29-30 Ocak 2018 tarihleri arasında incelenmiş olup, sonuçlar ektedir.

Değerlendirme Sonucunun Son Hali  İçin Tıklayınız...