Üniversitemizin Değerli Akademik ve İdari Personelinin Dikkatine