2020/2 Norm Kadro Planlaması


2 Kasım 2018 Tarihli ve 30583 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik'in Norm Kadroların Belirlenmesi başlıklı 4. maddesi çerçevesinde daha önce hazırlanarak yayınlanan Üniversitemiz 2020 Yılı Norm Kadro Planlaması Üniversitemiz akademik birimlerinin norm açığı sayıları üzerinden belirlemiş oldukları öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadro planlama değişiklikleri Üniversitemiz Senatosunun 08/04/2020 Tarih ve 2020/11-4 Sayılı Kararı ile ekte belirtilen şekilde uygun görülmüş olup, güncellenen 2020/2 Norm Kadro Planlaması anılan yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca aşağıda yayımlanmıştır.

 

Senato Kararı için tıklayınız..

 

Norm Kadro Planı için tıklayınız..