Tüm Ögrencilerimizin Dikkatine! YÖK Dersleri Platformu Kullanıma Açıldı


Yeni YÖK’ün 2020 yılı hedefleri arasında yer alan “YÖK Dersleri Projesi” kapsamındaki hazırlıklar tamamlanmış olup, üniversiteler tarafından üretilen dijital ders içerikleri YÖK Dersleri Platformu (Yükseköğretim Kurumları Dersleri) adı verilen web ara yüzünde bugün itibariyle üniversite öğrencilerinin açık erişimine sunulmuştur.

Konuya ilişkin detaylı duyuru için: https://www.yok.gov.tr/HaberBelgeleri/BasinDuyurusu/2020/yok-dersleri-platformu-erisime-acildi.pdf  adresini, 

YÖK Dersleri Platformu için ise https://yokdersleri.yok.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.