OKÜMERLAB

 OKÜ Merkezi Araştırma Laboratuarı (OKÜMERLAB), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nin Kimya ve Biyoloji Bölüm öğretim elemanlarının araştırma altyapılarını desteklemek amacıyla kurulmuştur. OKÜMERLAB Haziran 2009 tarihinden itibaren zaman içerisinde üniversitemizin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının (Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü Kriminal Laboratuarı) katkılarıyla öğretim elemanlarımızın temel araştırmalarını yapabileceği bir laboratuar olarak gelişmeye devam edecektir.
 

OKÜMERLAB ile merkezi bir laboratuar fiziki altyapısına sahip olmamızın yanında, Kimya Bölümü için mevcut ve gelecekte ihtiyaç duyulacak olan cihazların hemen hemen tamamına yakınına sahip olmuş olacağız. Bu sayede akademik faaliyetlerimizi kolaylıkla gerçekleştirebilmemizin yanında ilimizin ve bölgemizin kamu kurum ve kuruluşlarının analiz ihtiyaçlarına cevap verebilecek modern cihazlarla donanmış bir laboratuar alt yapısının kurulmasına imkân tanınacaktır. Buna ilaveten, yine bu laboratuar alt yapısıyla, gerçekleştireceğimiz Ar-Ge çalışmalarımızla, Üniversite-Sanayi işbirliği oluşturularak, yeni ürünlerin geliştirilmesine de olanak sağlanacaktır.

OKÜMERLAB Biyoloji Bölümü'nde de nitelikli araştırma ve geliştirme projelerinin hazırlanmasını, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası iş kaygısına düşmeyerek, nitelikli, kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerini sağlayacaktır.

Genel olarak OKÜMERLAB, şu andaki durumu itibari ile, aşağıdaki birimlerden meydana gelmektedir. 
Kimya Araştırma Laboratuarı:
. İnorganik,
. Organik,
. Fizikokimya,
. Analitik
. Biyokimya
ana bilim dalları çalışmalarını içermektedir.
Biyoloji Araştırma Laboratuarı ise:
. Botanik,
. Çevre,
. Mikrobiyoloji,
. Moleküler Biyoloji
. Zooloji
ana bilim dalları temel araştırmalarının sürdürülebileceği durumundadır.

Sık Kullanılanlar
Kurumsal Sosyal Medya
Diğer Bağlantılar